Nabídka služeb

Zprostředkování hypotéčního úvěru u vytipovaného bankovního domu

- kompletní zpracování složky klienta pro banku – vyhodnocení bonity klienta, zjištění skutečného stavu klienta ve všech registrech operující v rámci České republiky, odhadu nemovitosti, právních smluv, komunikaci na příslušném katastrálním úřadu a další spojené služby s tím spojené.

Zprostředkování krátkodobého hotovostního úvěru z nebankovního sektoru

- kompletní zpracování složky klienta pro úvěr – vyhodnocení bonity klienta a návratnosti úvěru, sepis všech právních dohod s tím spojené.

Spolupráci pří řešení úpadku jedince

- sjednocení různých dluhů v jeden závazek, revolving – nastavení a obnovení reálného – skutečného chodu – stavu klienta, celkové snížení závazků klienta s ohledem na jeho pravidelné splátky a dobu splácení klienta, komplexní vyřízení všech potřeb klienta do vyřešení celé jeho finanční, majetkové a rodinné problematiky s odkazem na klientovo nároky, možnosti a již sepsané smlouvy a jiné právní závazky.

Úvěry v selhání

- řešíme tzv. úvěry v selhání – což jsou úvěry, které nejsou spláceny déle než 90 dní a kdy následuje okamžitá splatnost, soudní a vymáhací řízení – což znamená navýšení nákladů na úvěr o cca. 40% z jistiny úvěru.

Obsluhy dluhů

- řešíme tzv. obsluhy dluhů – což je činnost, pro klienta – neplatiče – nepříjemná záležitost (vymáhací telefonáty, vymáhací korespondence, negativní registry apod.). Jsme schopni po vzájemné konzultaci vyřešit nesplácené závazky a nastavit nový model – produkt, který by už klienta neměl zatěžovat do takové míry, jako je zmíněná ”obsluha dluhů”.

Kompletní právní servis v oblasti nemovitostí

- koupě i prodej nemovitosti, zajištění servisu pro klienta při koupi či prodeji nemovitosti, zpracování prezentace na příslušnou nemovitost (prezentace Cheb) – natipovaní a oslovení kupujícího či prodávajícího, vyhotovení soudního a tržního odhadu nemovitosti, vyhotovení všech příslušných právních smluv, celkové zpracování nabídky či poptávky na klientovu nemovitost.

Zpracování pohledávek

- odkup i prodej pohledávek, zajištění včasné péče o pohledávky, zpracování, analýza a vyhodnocení příslušné pohledávky, zápočet pohledávek, kapitalizace pohledávek, vymáhání pohledávek.

Dražby

- nabízíme komplexní služby s působností v celé ČR pro české i zahraniční klienty, kteří potřebují jasným způsobem prodat svůj majetek formou veřejné dražby, našimi klienty jsou např. správci konkursních podstat, likvidátoři, banky, leasingové společnosti, realitní kanceláře, státní instituce, firmy, soukromé osoby.

„Vydražení nemovitosti za klienta“

- po vzájemné konzultaci s klientem a na základě plné moci a Mandátní smlouvy se stáváme účastníky dražby, kde máme zájem koupit (vydražit) příslušnou nemovitost právě pro klienta, který si stanoví pevnou cenu a harmonogram doplacení ceny vydražené nemovitosti, naše společnost je posléze schopna pro klienta – vydražitele zprostředkovat dlouhodobý hypotéční úvěr, ze kterého příslušnou vydraženou nemovitost zaplatí.

Pohledávky

  • management pohledávek
  • management úvěrových rizik
  • mimosoudní inkaso pohledávek
  • soudní řešení dlužných částek
  • zajištění exekucí