Poskytované služby

Naše společnost provozuje ”Poradnu při finanční tísni” jako obecně prospěšnou činnost a proto je zdarma.

Tato obecně prospěšná činnost je:

 • nezávislá
 • diskrétní
 • bezplatná
 • nestranná

Co můžete od nás očekávat:

 • - Pomůžeme jako prevence proti vzniku platební neshopnosti a vzniku tíživé finanční situace na straně spotřebitele.
 • - Pomůžeme spotřebiteli vyhledávat a využívat taková řešení, která jim umožní zvládnout následky platební neschopnosti.
 • - Poradíme spotřebiteli v situaci, kdy již není schopen plnit své závazky a snažíme se společně najít taková řešení, která povedou k nepodání žaloby, exekuci apod. věřitelem.
 • - Pomáháme při jednání a komunikaci mezi spotřebiteli, věřiteli, soudními exekutory, soudy a dalšími institucemi dle potřeby daného případu.
 • - Poradíme s formulací písemností, tak aby byla věcná a konkrétní a splňovala správné formulace.
 • - Pomáháme klientům vypracovat návrh na odlužení – insolvenční návrh (tzv. osobní bankrot) podle externích vzorů a to tak, aby vše splňovalo podmínky soudů, které toto striktně hodnotí. Seznamujeme klienta se všemi právními následky procesu oddlužení a jeho průběhu.
 • - Seznamujeme klienty s postupem vymáhacího procesu. Vysvětlujeme postupe věřitelů při vymáhání pohledávek, kdy jde o psychologický nátlak a kdy hrozí skutečné exekuce.


Neodkládejte poradenství, kontaktujte nás ještě dnes!