Elektronická dobrovolná dražba RD Kolová s pozemky

Nabízíme formou elektronické, dobrovolné dražby samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní dům s obytným podkrovím a pozemky o celkové ploše 1 882 m2 v katastrálním území Kolová, obec Kolová. V zadní části je přístavba, kde je umístněná technická místnost a uhelna. V přední části je přízemní přístavba, kde se nachází zádveří a koupelna. V letošním roce byla provedena modernizace kuchyně. Dům má plastová okna, nový kotel s podavačem na peletky a dřevo. V 1.NP se nachází zádveří, koupelna, samostatné WC, chodba se schodištěm, kuchyně, obývací pokoj, technická místnost a podkroví. Podkroví sestává z chodby, šatny, dvou pokojů a terasy bez zábradlí. Dům je napojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a elektřinu 230/400 V. Na pozemku se nachází kolna. Užitná plocha 146,28 m2 (1.NP-92,65 m2, podkroví 53,63 m2). Dražební vyhlášku rádi zašleme na vyžádání. Nejnižší podání 5 800 000,-Kč, minimální příhoz 10 000,-Kč, dražební jistota 400 000,-Kč, prohlídky 31.01.2023 v 11 hodin a 14.02.2023 ve 14 hodin.

Elektronická dražba podílu ve výši 1/6 na pozemcích o ploše 73 148 m2 Přibenice

Předmětem elektronické dražby je podíl ve výši 1/6 na parcele p.č. 76 -ostatní plocha 747 m2, p.č. 171/12 orná půda 10 976 m2, p.č. 438/1 ostatní plocha 937 m2, p.č. 553/10 orná půda 24 987 m2, 553/11 orná půda 644 m2, p.č. 814/17 trvalý travní porost 12 773 m2, p.č. 848/3 ostatní plocha 223 m2, p.č. 848/4 ostatní plocha 151 m2, p.č. 934/1 orná půda 19 126 m2, p.č. 934/4 orná půda 2 303 m2 a p.č. 1175/2 ostatní plocha 281 m2, to vše v katastrálním území Přibenice, obec Lubenec, okres Louny. Nejnižší podání 422 227,-Kč, minimální příhoz 5 000,-Kč, dražební jistota 100 000,-Kč. Na vyžádání zašleme dražební vyhlášku. Datum dražby 08.02.2023 v 09.30 hodin. Prohlídka dne 11.01.2023 v 11.00 hodin a dne 30.01.2023 ve 14.00 hodin.

Elektronická dražba podílu 1/6 parcel k.ú. Přibenice

Předmětem elektronické dražby je podíl ve výši 1/6 na parcele p.č.st. 18/1 o ploše 183 m2, jejíž součástí je stavba bez č.p. a č.e. – zemědělská stavba a pozemek p.č. 1130/4 o ploše 542 m2 – ostatní plocha, to vše v katastrálním území Přibenice, obec Lubenec, okres Louny. Zděná stodola se sedlovou střechou, částečně bez zastřešení a bez vybavení, není napojena na žádné inženýrské sítě. Nemovitost je vhodná k přebudování na trvalé bydlení, či rekreaci. Nejnižší podání 65 000,-Kč, minimální příhoz 3 000,-Kč, dražební jistota 20 000,-Kč. Na vyžádání zašleme dražební vyhlášku. Datum dražby 08.02.2023 v 11.00 hodin. Prohlídka dne 11.01.2023 v 11.00 hodin a dne 30.01.2023 ve 14.00 hodin.

Prodej komerčního objektu Karlovy Vary – Stará Role

Nabízíme na prodej objekt pro výrobu a skladování ulice Vančurova č.p. 109, Karlovy Vary – Stará Role. Objekt sestává ze dvou zrekonstruovaných budov. V objektu se nachází celkem 7 skladů, 3 kanceláře, garáž pro jedno vozidlo, technická místnost, zasedací místnost, kuchyň, 3x WC, šatna a 2x sprcha. Celková plocha je 772 m2, užitná plocha 702 m2, plocha parcely je 1 035 m2. Do objektu je vjezd i pro kamiony.  Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě. Elektřina 230/400 V. Projektovou dokumentaci rádi předložíme při prohlídce.

Opakovaná dražba s podílem ve výši 1/8

Opakovaná dražba s podílem ve výši 1/8 na parcele p.č.st. 210/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 699 m2, jejíž součástí je stavba Horní Lomany č.p. 190 – rodinný dům, parcela p.č.st. 210/2 – zastavěná plocha a nádvoří o ploše 50 m2, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. – jiná stavba a parcela p.č.st. 210/3 – zastavěná plocha a nádvoří o ploše 27 m2, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. – jiná stavba, to vše v k.ú. Horní Lomany, obec Františkovy Lázně, okres Cheb.

Nejnižší podání 250 000,-Kč, minimální příhoz 5 000,-Kč, dražební jistota 50 000,-Kč. Dražba se koná dne 09.03.2022 v 10.00 hodin.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ.

Prodej pozemků formou dražby katastrální území Honětice, okres Kroměříž

rodej pozemků o celkové ploše 2 033 mm v katastrálním území Honětice, obec Honětice, okres Kroměříž. Pozemek sestává ze zahrady o ploše 1 957 m2, vodní plochy o ploše 71 m2 a vodní plocha o ploše 5m2. Nejnižší podání je 200 000,-Kč, minimální příhoz 5 000,-Kč, dražební jistota 50 000,-Kč. Termín dražby dne 18.08.2021 v 10.00 hodin v Karlových Varech, Jáchymovská 41/73. Termín prohlídky dne 29.06.2021 v 11.00 hodin a dne 04.08.2021 ve 14.00 hodin.

Prodej pozemků formou dražby katastrální území Honětice

Prodej pozemků o celkové ploše 2 033 mm v katastrálním území Honětice, obec Honětice, okres Kroměříž. Pozemek sestává ze zahrady o ploše 1 957 m2, vodní plochy o ploše 71 m2 a vodní plocha o ploše 5m2. Nejnižší podání je 200 000,-Kč, minimální příhoz 5 000,-Kč, dražební jistota 50 000,-Kč. Termín dražby dne 18.08.2021 v 10.00 hodin v Karlových Varech, Jáchymovská 41/73. Termín prohlídky dne 29.06.2021 v 11.00 hodin a dne 04.08.2021 ve 14.00 hodin.

Dražba 1/4 nemovitostí Jáchymov

Dražba 1/4 parcely p.č.st. 490 jejíž součástí je rodinný dům č.p. 430, 1/4 parcely p.č.st. 1981 jejíž součástí je jiná stavba bez č.p./č.e., 1/4 parcely p.č. 563/1, 1/4 parcely p.č. 563/2 a 1/4 parcely p.č. 563/3. Vyvolávací cena 76 000,-Kč.

Prodej stavební parcely Božíčany

Nabízím na prodej parcelu o ploše 3 789 m2 v katastrálním území Božíčany. Parcela je na základě územního plánu zahrnuta k výstavbě rodinného domu se 2 NP a obyvatelným podkrovím. Maximální výška hřebene 10 m, koeficient zastavěnosti 40, výměra plochy 0,2 ha. Výstavba může být provedena v západní části obce při vnitřní místní komunikaci. Architektonická podoba domu není určena. Inženýrské sítě jsou ve vzdálenosti cca 120 m.

Prodej stavební parcely Olšová Vrata

Nabízím na prodej stavební parcelu o celkové ploše 1 012m2 v katastrálním území Olšová Vrata. Pozemek je přímo přístupný z komunikace. Na základě vyjádření příslušného stavebního úřadu je možná výstavba rodinného domu. Přípojka vody na obecní vodovod cca 60 m, odpad možno řešit přípojkou na obecní kanalizaci ve vzdálenosti cca 120m, nebo vlastní ČOV, elektrická přípojka ve vzdálenosti 60m. Veškerá vyjádření k připojeni na inženýrské sítě jsou k nahlédnutí při prohlídce.