Dražba elektronická pozemků v k.ú. Polešovice

Elektronická dražba dvou na sebe navazujících pozemků v obci Polešovice na místě bývalé zástavby rodinnými domy. Podíl ve výši 1/4 na parcele p.č.st. 62/1 – zastavěná plocha a nádvoří o ploše 86 m2, jejíž součástí je stavba Polešovice č.p. 334 – rodinný dům a dále podíl ve výši ½ na parcele p.č.st. 62/2 – zastavěná plocha a nádvoří o ploše 72 m2, jejíž součástí je stavba Polešovice č.p. 333. Místním šetřením bylo zjištěno, že na výše uvedených pozemcích se stavby nenacházejí. Nejnižší podání 58 000,-Kč, minimální příhoz 2 000,- Kč, dražební jistota 10 000,-Kč. Datum prohlídky 16.11.2023 v 11.00 hodin a dne 08.01.2024 ve 14.00 hodin. Datum dražby dne 24.01.2024 od 11.00 hodin.

Komentáře jsou uzavřeny.