Nabídka zpracování technické studie

Nabízíme zpracování kompletní technické studie využití plochy pozemku.

Co studie obsahuje:

 • charakteristiku a možnost využití plochy pozemku dle Územního plánu
 • stanovisko energetického připojení
 • kopie Katastrální mapy
 • stanovisko plynáren
 • stanovisko vodovodů a kanalizací
 • změny Územního plánování
 • výpis z katastru nemovitostí
 • stanovisko Vodohospodářské správy
 • fotodokumentace
 • mapy + přímé zakreslení informací
 • + další nutná stanoviska a projekty dle dané situace

Ukázka zpracování kompletní technické studie k pozemku k.ú. 650919 ChebTechnická dokumentace - pozemek k.ú. 650919 ChebKontaktujte nás ještě dnes!