Způsob poskytování

Poradna při finanční tísni

Naše společnost provozuje ”Poradnu při finanční tísni” jako obecně prospěšnou činnost a proto je zdarma.

Tato obecně prospěšná činnost je:

  • nezávislá
  • diskrétní
  • bezplatná
  • nestranná

nezávisle:
Služby, které poskytujeme jsou nezávislé na postoji budoucích či stávajících klientů, partnerů, státních, soukromých nebo jiných subjektů, které by na výsledku řešení případu mohli mít, nebo mají jakýkoliv zájem.

diskrétně:
Všechny služby jsou od počátku vázány diskrétností a plně respektujeme a nakládáme s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

bezplatně:
Odborné poradenství je Vám skutečně k dispozici zdarma. Nic za služby neplatíte a nejsou v nich žádné skryté poplatky.

nestranně:
Zájmy žádného účastníka řešení případu neupřednostňujeme a nezvýhodňujeme. Naší snahou a cílem je nalézt takové řešení, které bude přijatelné pro obě strany, tedy jak pro dlužníka, tak i pro věřitele.


Neodkládejte poradenství, kontaktujte nás ještě dnes!