Komu jsou určeny

Služby poradenství jsou určena zejména pro:

  • spotřebitelům, kteří zamýšlí o úvěru, půjčce.
  • pro osoby, jenž se ocitli v platební neschopnosti a jsou již po určitou dobu v prodlení se splátkami svých závazků.
  • pro osoby, kterým hrozí platební neschopnost (insolvence), nebo kterým se změnila nepředvídatelně životní situace a v důsledku toho nebudou schopni splácet řádně a včas své závazky.
  • poradenským či sociálním organizacím
  • Poradenské služby jsou určeny pro osoby nepodnikající – spotřebitele.

    Nenabízíme ani nedoporučujeme žádné finanční produkty. Tato služba není v poradenství podporována.


    Neodkládejte poradenství, kontaktujte nás ještě dnes!