O nás

Naše doména
Doménou našeho pracovního teamu je úspěšné zvládnutí krizových situací při řešení úpadku klienta (fyzické osoby).
Na základě Mandátní smlouvy jsme schopni po vzájemných konzultacích s klientem zanalyzovat a posléze vyřešit jeho momentální finanční situaci v kontextu s jeho životními – pracovními, majetkovými či rodinnými podmínkami.
Ze zjištěných informací dokážeme vyhodnotit současný stav a budoucí možnosti klienta, celý proces do důsledku monitorovat a ve vztahu k českému občanskoprávnímu řádu naordinovat takové úkony, aby klientovi potřeby a požadavky byly co nejlépe, nejrychleji a nejlevněji naplněny.

Proč právě naše společnost
Provádění zmíněných činností naší společností je totiž poměrně složitým procesem, při kterém je třeba dostatečných organizačních, ekonomických, odborných právních a řady dalších znalostí. Výkon činností naší společnosti je téměř novou podnikatelskou aktivitou, která se provádí za odměnu (provizi), a proto nabízíme za zprostředkování provizi podle individuálního případu a vždy po konzultaci a schválení klientem.

Firemní kultura
Naší opravdu vážnou prioritou je orientace na kvalitu našeho produktu pří řešení úpadku jedince a s ním spojenými službami. Naše firemní kultura si zakládá na transparentním partnerském jednání všech zúčastněných stran, kde míru rizika při krizovém řešení úpadku a s ním spojených služeb minimalizujeme díky dlouholetým, nadstandardním zkušenostem v tomto oboru. V případě Vašeho zájmu o provedení námi nabízených služeb je tedy po bezplatných konzultacích, analýzách a nastavených plánech podmínkou sepsání „Mandátní smlouvy“ s naší firmou, jakožto společností podnikající na základě živnostenského oprávnění v této oblasti a následné předložení potřebných dokladů.

Naše reference
Naše společnost má ve své databázi klientů jak právnické, tak fyzické osoby s různými předměty obchodní činnosti.

Naše společná činnost byla, je a bude založena na dlouhodobé, teamové spolupráci, což znamená širokou škálu interních, obchodních informací o firmě a to vše v kontextu naší stabilní kontinuální spolupráce.

Proto v souladu zachování maximální serióznosti a diskrétnosti dáváme, po souhlasu klienta, k nahlédnutí v naší kanceláři písemné reference, konkrétní případy – klientovy složky, či přímé kontakty na našeho klienta.