Elektronická dražba podílu na pozemcích a RD k.ú. Polešovice

Elektronická dražba podílu ve výši 1/2 na parcele p.č.st. 62/2 – zastavěná plocha a nádvoří o ploše 72 m2, jejíž součástí je stavba – rodinný dům Polešovice č.p. 333, podíl ve výši ¼ na parcele p.č.st. 62/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba – rodinný dům Polešovice č.p. 334, to vše v k.ú. Polešovice, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště. Nejnižší podání je 115 000,-Kč, minimální příhoz 2 000,-Kč, dražební jistota 30 000,-Kč. Dražba bude zahájena dne 18.09.2023 v 9.30 hodin. Prohlídka dne 29.06.2023 v 11.00 hodin a dne 07.09.2023 ve 14.00 hodin. Dražební vyhlášku rádi zašleme na vyžádání.

Komentáře jsou uzavřeny.