Elektronická dražba podílů na pozemcích k.ú. Polešovice

Elektronická dražba podílů na osmi zemědělských pozemcích v katastrálním území Polešovice. Podíl ve výši 1/18 na parcele p.č. 2384 o ploše 1 032 m2 , podíl ve výši 13/10872 na parcele p.č. 1995/203 o ploše 15 995 m2, na parcele p.č. 1995/204 o ploše 10 294 m2, na parcele p.č. 1995/218 o ploše 11349 m2, na parcele p.č. 5790/3 o ploše 23 064 m2 a na parcele p.č. 5791 o ploše 17 731 m2. Dále podíl ve výší 13/10872 na parcele p.č. 1995/303 o  ploše 2 249 m2 a na parcele p.č. 1995/304 o ploše 830 m2.  Ve všech případech se jedná o ornou půdu. Nejnižší podání 7 500,-Kč, minimální příhoz 1 000,-Kč, dražební jistota 2 000,-Kč. Datum prohlídky 16.11.2023 v 11.00 hodin a dne 08.01.2024 ve 14.00 hodin. Datum dražby dne 24.01.2024 od 09.30 hodin.

Komentáře jsou uzavřeny.